Elikopol - geosyntetyki, kompozyty, geowłókniny

Maty i siatki antyerozyjne

Geosiatki i geomaty przeciwerozyjne przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie do :

 

1. Siatki

2. Siatki i kompozyty przestrzenne