Elikopol - geosyntetyki, kompozyty, geowłókniny

Geotkaniny

Geotkaniny  przeznaczone są do wykorzystania w budownictwie komunikacyjnym do :

Powyższe wymienione cechy predystynują geotkaniny stosowania ich w budownictwie ziemnym, szczególnie do zbrojenia podłoży nawierzchni drogowych, kolejowych i lotniskowych, dróg gruntowych, stromych zboczy, skarp, ścian oporowych, wałów przeciwpowodziowych i dźwiękochłonnych a także do naprawy osuwisk oraz zabezpieczania skarp i zboczy przed erozją.

 

 1. Geotkaniny z włókien polipropylenowych
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 14 kN/m do  320 kN/m
   
 2. Geotkaniny z włókien poliestrowych
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 50 kN/m do  1 250 kN/m
   
 3. Geotkaniny z włókien poliwinyloalkoholowych
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 70 kN/m do  1 250 kN/m
   
 4. Geotuby z włókien poliestrowych
  Wytrzymałość na rozciąganie : do uzgodnienia z producentem

Geotkaniny produkowane są o jednakowej wytrzymałości w dwóch kierunkach lub większej w jednym kierunku.