Elikopol - geosyntetyki, kompozyty, geowłókniny

Geokompozyty

1. GEOKOMPOZYTY  do asfaltu
Przeznaczone jako zbrojenie układu warstw bitumicznych w  następujących przypadkach :

Do napraw  istniejących spękanych nawierzchni, gdzie występują termiczne spękania odbite od sztywnej podbudowy (chudy beton, stabilizacja cementem), lub samoistne spękania mrozowe :

Dzięki obecności geowłókniny pełniącej funkcję nośnika lepiszcza asfaltowego, kompozyt  opóźnia występowanie na powierzchni renowacyjnej bitumicznej warstwy ścieralnej spękań odbitych od :

W nowych, półsztywnych konstrukcjach nawierzchni bitumicznych, dla opóźnienia propagacji spękań odbitych od  spękań skurczowych w sztywnej podbudowie.

Kompozyty dzięki obecności geowłókniny pełniącej funkcję nośnika lepiszcza asfaltowego pozwalają na doskonałe połączenie geosiatki do podbudowy.

 1. Kompozyty poliestrowo-polipropylenowe ( geosiatka z włókien poliestrowych + geowłóknina polipropylenowa )
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 20 kN/m do 100 kN/m
 2. Kompozyty poliwinyloalkoholowo-polipropylenowe ( geosiatka z włókien poliwinyloalkoholowych + geowłóknina polipropylenowa )
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 20 kN/m do 100 kN/m
 3. Kompozyty szklane
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 50 do 280 kN/m
   

2. GEOKOMPOZYTY  do gruntu

Geokompozyty przeznaczone są do wykorzystywania w budownictwie komunikacyjnym do :

 

 1. Kompozyty poliestrowo (geosiatka) –polipropylenowe (geowłóknina)
  Wytrzymałość na rozciąganie : od 20 kN/m do 200 kN/m